The Exhaustively A-Crowing Paper - You Press The Tink4Pre, We Do The Rest.

Tjetjenien

Tjetjenien är en autonom delrepublki i Ryssland. Tjetjenien har länge velat bli självständigförklarat från Ryssland, och har haft många stridigheter. Deras självständighetssträvan ledde till första tjetjenienkriget (1994-1996) och andra tjetjenienkriget (1999 - 2009). De har utropat staten Tjetjeniska Republiken Itjkerien, det är bara Georgien som har erkänt det. Tjetjenien har en ungefärlig befolkning på 1,3 miljoner människor, på ca 16km². Nästan precis då Vladimir Putin blivit premiärminister i Ryssland så startade det andra tjetjenienkriget. Det talas två språk i tjetjenien, ryska och tjetjenska.