The Exhaustively A-Crowing Paper - You Press The Tink4Pre, We Do The Rest.

Utvecklas som chef

Jag har en polare som gick en utbildning i chefsutveckling. Han fick lära sig otroligt mycket där säger han. Man får lära sig hur man ska förhålla sig när man leder en grupp och hur man ska bete sig. En chef måste verkligen ha ledande egenskaper eftersom det är chefens uppgift att leda. Jag tror inte att jag skulle vara en så bra chef i nuläget. Men det kanske skulle förändras om jag gick en sådan där utbildning för ledarskap. Jag funderar faktiskt på att gå en sådan utbildning och se hur det är.