The Exhaustively A-Crowing Paper - You Press The Tink4Pre, We Do The Rest.

isblästring

Isblästring används alltmer för effektiv rengöring inom livsmedels-, fordons-, eller byggindustrin. En annan, liknande metod är kolsyreblästring. Metoderna är högeffektiva och kan användas till allt från allmän rengöring till fasadrengöring. De utnyttjas också inom elektronikrengöring. Resultaten blir för bra för att vara sanna, men detta är på riktigt; ser fantastiskt ut! När man får se före- och efter bilder tror man knappast sina ögon. Det blir så rent och snyggt så det ser ut som nytt.